15 de febrero de 2012

Begoña Paz - A mala vida


Até os ósos

Cuando era máis nova
cría no poder curativo
do amor. Agora sei que o
seu efecto é como o ácido
que destrúe ao seu paso
a carne sobre os ósos.

O teu amor non deixou
ningún tecido vivo detrás

*

Hasta los huesos

Cuando era más joven
creía en el poder curativo
del amor. Ahora sé que
su efecto es co el ácido
que destruye a su paso
la carne sobre los huesos.

Tu amor dejó
ningún tejido vivo detrás.


Políglota

Quizais noutro
idioma
pudiese
ser
 feliz.

*

Políglota

Quiza en
otro idioma
pudiese
ser
feliz.


Brancaneves envellece

Nunca imaxinei
as canas
na miña
pube

*

Blancanieves envejece

Nunca imaginé
las canas
en mi
pubis.A Mala vida - Ediciones la Baragaña

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...