31 de diciembre de 2011

Andreu Vidal - Poemas
Sabràs per mí
el nom de tots els vents,
els de la terra
i els de la mar. Del teu
mai no diré paraula


*


Sabrás por mí
el nombre de todos los vientos,
los de la tierra
y los del mar. Del tuyo
no diré nunca palabra


*


Dorm com un mort
Em desperta el renou
de les estrelles


*


Duermo como un muerto.
Me despierta el ruido
de las estrellas.


*
No el vent sinó els ulls
                        envelleixen aquesta

immensa catarata de pedra que no cau,
i una mateixa solitud

                        esvaeix cada conquesta
                         i un mateix foc

encèn el mateix vers:
Un àngel mort
                             reposa dins cada llunyania


*


Los ojos y no el viento
                      envejecen esta

inmensa catarata de piedra que no cae,
i una misma soledad
                                  disipa cada conquista
                                   i un mismo fuego

enciende el mismo verso:

Un ángel muerto
                       reposa en cada lejanía.

Antologia poética bilingüe Los huesos del sol
Ediciones - De La Rosa cubica

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...